Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

CHẤT VẤN TẠI QUỐC HỘI

Đại biểu Quốc hội hỏi: Nhiều người khẳng định rằng để được tuyển dụng hay bổ nhiệm công chức họ phải mất rất nhiều tiền. Vậy xin hỏi bộ trưởng là có việc này không, và nếu có thì bộ trưởng sẽ làm gì để giải quyết việc này?
Bộ trưởng trả lời: Đến ngay cả tôi, để lên được đến chức bộ trưởng này cũng còn phải mất cả một núi tiền nữa là, thì chuyện đó không có gì là lạ. Do vậy tôi thấy không cần phải giải quyết việc này.

1 nhận xét: